Започване на нова колония


Нова колония можете да си започнете по 2 основни начина:

  • Започване на колония от вече съществуваща:
    • Купуване на вече започната колония - В България засега няма магазин за мравки. Мравки могат да се поръчат по интернет от други европейски страни.
    • Изравяне на колония - Това е много груб и вандалски начин, който обикновено е неуспешен. Причината е, че при най-слабите признаци за разравяне, царицата се скрива дълбоко в мравуняка и е почти невъзможно да се открие. Разравянето на мравуняка нанася сериозни щети на мравките и обикновено води до унищожаване на колонията.

  • Започване на колония от самотна царица: Самотна царица можете да си намерите през лятото (по време на сватбените полети). Ще разпознаете оплодената принцеса от неоплодената по счупените или липсващи крила. Можете да я разпознаете от мъжките по поведението (мъжките хвъркат безцелно, докато цариците забързано се опитват да се скрият и по-рядко използват крилата си (ако ги имат)) и по външния вид (мъжките са с дребна глава, малки мандибули, с видими полови органи). Царица можете да хванете сутрин, когато има роса по колите - крилата им залепват и не могат да се освободят. Около обяд, ако потърсите по земята, почти със сигурност ще намерите някоя (така съм хващал много царици). Новохванатата царица се поставя в ограничител. Предложете й храна. След известно време (от 1-2 дена до другата година) се появяват първите яйца. Царицата се грижи за тях до излюпването на първите мравки, които са по-дребни от нормалното за вида.