Инструкции за направата на гипсова мравеферма (ферма за мравки)


Материалите използвани за направата на тази мравеферма

Стъкло с размери 130х105х3mm, 115cm3 вода (1000cm3 = 1dm3 = 1l = 1000ml), 250cm3 гипс. Пластилин (1 пакетче), ножче (не остро - бързо се изтъпява), кутийка (в случая - стиропорена от сушени плодове или месо, може пластмасова или дървена), лъжица и паница (за бъркане на гипса).

Първа стъпка

Гипсова мравеферма - негатив на камерите
От пластелина формирайте негатив за тунелите и камерите върху стъклото. Височината на камерите трябва да е около два пъти по-висока от царицата, но трябва да има и по-дълбоки камери, в които мравките трупат какавидите. Стените на камерите и тунелите трябва да са отвесни с объл ъгъл - . Поставете го на дъното на кутията. Може да се направи допълнително негатив върху дъното на кутията, който после да служи за овлажняване (на снимката - вляво от стъклото).

Втора стъпка

Гипсова мравеферма - изливане на гипс
Забъркайте гипса (трябва да е относително рядък с приблизително горната пропорция). Изсипете го на малки дози, за да се намали шанса за образуване на кухини. Количеството трябва да е такова, че да покрие с около 5mm пластелина.

Трета стъпка

Гипсова мравеферма - разстилане на гипс
След като изсипете всичкия гипс, започнете да тресете (с малко отклонение, но бързо) кутията, така че гипсът да се слегне. Ако е достатъчно рядък повърхността ще стане напълно гладка. За да се избегне разместване на стъклото, добре е да се прикрепи към дъното, но така, че после това да не пречи на изваждането на готовата мравеферма от калъпа. Измийте нацапаните с гипс неща преди да са изсъхнали с повечко вода, за да не се запуши водопроводът!

Четвърта стъпка

Гипсова мравеферма - излят гипс
Оставете го на спокойствие да изсъхне (в зависимост от гъстотата - 20,30,60 минути - не трябва да има вода отгоре и да е почти съвсем твърд на допир). Когато се втвърди достатъчно (не напълно) много внимателно го извадете от кутията (много е чуплив).

Пета стъпка

Гипсова мравеферма - изсъхнал гипс
С нож издълбайте много добре мястото където стъклото се свързва с гипса, така че да може да се извади стъклото (ако не е издълбано добре, шансът гипсът да се счупи при вдигането на стъклото е 99%). Докато е още мокър гипсът, можете да изрежете всички издатини и да дооформите всички места, които не ви харесват.

Шеста стъпка

Гипсова мравеферма - завършена
Махнете много внимателно стъклото (най-трудната част). Махнете пластилина и дооформете камерите и тунелите. Измийте стъклото и го поставете пак на мястото му (трябва да пасва само по 1 начин). Оставете я да изсъхне напълно преди да нанесете мравки, защото докато гипсът съхне се отделя вода и топлина.