Често задавани въпроси (ЧЗВ)


 1. Къде да намеря царица?
 2. Мога ли да изровя царица от вече съществуваща колония?
 3. Могат ли да живеят мравките без царица?
 4. Как да разпозная царицата от работничките?
 5. Хванах царица, какво да я правя?
 6. В какво се гледат мравките в домашни условия?
 7. Кога и как да пусна колонията от ограничителя в мравефермата?
 8. Как да пренеса мравките в друга мравеферма?
 9. Колко голяма трябва да е мравефермата?
 10. Какви условия на живот изискват мравките?
 11. Колко време след като царицата снесе ще се излюпи първата работничка?
 12. Как да гледам мравките през зимата?
 13. С какво се хранят мравките?

 1. Къде да намеря царица?
  Самотни царици се намират от април до октомври по време на сватбените полети на мравките. Тогава оплодените царици търсят място за започване на нова колония и могат да се хванат в природата. Оплодената царица може да се разпознае по това, че крилата са ѝ счупени или лиспващи.
  Обратно
 2. Мога ли да изровя царица от вече съществуваща колония?
  Не, вероятността да се открие царицата е минимална, а рискът да се унищожи колонията е много голям.
  Обратно
 3. Могат ли да живеят мравките без царица?
  Мравките могат да оцелеят известно време без царица, но са обречени, тъй като са безполови и не могат да се размножават.
  Обратно
 4. Как да разпозная царицата от работничките?
  Царицата се познава от работничките по това, че гърдите ѝ в профил са високи и сложни за разликата от при работничките, където гърдите са тънки и прости. Освен това царицата обикновено забързано и целенасочено търси някъде, където да се скрие, а работничките търсят храна и разузнават територията ходейки и спирайки често.
  Обратно
 5. Хванах царица, какво да я правя?
  Първо трябва да се останови поне приблизително вида на царицата. Някои видове не могат да основат самостоятелно колония и ще умрат. Другите царици се гледат в ограничител и в зависимост от вида се хранят или не докато се появят първите работнички.
  Обратно
 6. В какво се гледат мравките в домашни условия?
  В началото царицата се поставя в ограничител. Когато порасне колонията се оставя да се премести в мравеферма, в която е гнездото на мравките. Мравефермата се свързва с с арена, където мравките търсят храна. Храната се поставя на арената.
  Обратно
 7. Кога и как да пусна колонията от ограничителя в мравефермата?
  Най-добре е мравките да останат в ограничителя докогато сами не преценят, че искат да го напуснат. За целта ограничителят се поставя отворен в арената, която е свързана с мравефермата и мравките се оставят да се пренесат сами.
  Обратно
 8. Как да пренеса мравките в друга мравеферма?
  Насилсвеното пренасяне на мравки чрез "изсипване" или подобни способи е едно от най-стресиращите и рискови неща за колонията. Мравките трябва задължително да се оставят да се пренесат сами.
  Обратно
 9. Колко голяма трябва да е мравефермата?
  Големината на мравефермата зависи от вида на отглежданите мравки. Височината на камерите и тунелите тряба да е около 2-3 височината на царицата. Големината на камерите трябва да е около 5-6 пъти дължината на царицата. За повечето видове мравеферма с големина около 20х40см е достатъчна за начало.
  Обратно
 10. Какви условия на живот изискват мравките?
  Като подземни обитатели, мравките изискват пълна тъмнина и спокойствие, както и определена влажност и топлина. Мравефермата задължително трябва да се овлажнява периодично, но трябва да се внимава да не се прекалява. Температура около 25°C е подходяща за повечето видове европейски мравки. Най-добре е да се направи така, че в единия край на мравефермата да е по-топло от другия, така че мравките сами да изберат оптималната за тях температура. Същото важи и за влажността.
  Обратно
 11. Колко време след като царицата снесе ще се излюпи първата работничка?
  Периодът на развитие на мравките от яйце до имаго зависи от вида мравки и от условията, но за повечето европейски мравки е около 1-2 месеца.
  Обратно
 12. Как да гледам мравките през зимата?
  Повечето европейски мравки спят зимен сън. В домашни условия той може да се пресъздаде като мравките се оставят в неотоплено помещение при температура от около 10-15°C за периода от около средата на октомври до средата на март.
  Обратно
 13. С какво се хранят мравките?
  Повечето европейски мравки ядат главно насекоми и паяци (мухи, дрозофили, скакалци, пеперуди, комари и т.н.т.) и мед. Някои видове също така ядат и зърна/семена (жито, сусам, просо и т.н.т.).
  Обратно