Комуникация при мравките


Като социални животни, за мравките е много важно да могат да комуникират добре помежду си. Това им помага при координация на действията, както и при запазването на сплотено общество. Главният осезателен орган на мравките са антените. Чрез тях тя може да долови два основни типа дразнения:

  • Химични дразнения:Благодарение на антените си мравките могат да долавят химични вещества, отделяни от други мравки. Те могат да служат за:
    • Аларма-При тревога мравките изпускат химическо вещество, чрез което предупреждават сестрите си.
    • Ориентация-Когато някоя мравка открие голямо количество храна, което не може да пренесе сама, тя оставя диря от феромони (летливо химично вещество, доловимо във въздуха за мравките) от храната до вътрешността на мравуняка. Мравките следват тази диря и лесно откриват храната.
    • Разпознаване-Мравките от всяка колония отделят различен феромон. При среща мравките се опипват с антените си и разпознават принадлежността си. За 1-2 седмици мравки отделени от майчиното си гнездо променят миризмата си.

  • Механични дразнения:Отново чрез антените си, мравките могат да долавят с голяма точност редица механични дразнения. Могат да определят температурата, да усещат вибрации и движения на въздуха.