Видове и направа на ограничители


Ограничител е специална малка мравеферма, предназначена за самотна царица. Ако до 1-2 дена царицата застане спокойно на едно място в ограничителя или започне да си изгражда камера в пръстта, значи се чувства добре и ще се опита да основе колония самостоятелно. В противен случай (когато само рови и се опитва да излезе) най-вероятно царицата е от паразитен вид (нужна ѝ е колония-гостоприемник за основаването) и е най-добре да се пусне на свобода.

Ако царицата принадлежи към вид с клаустрално основаване, не е нужно да се предлага храна до излюпването на първите работнички. Ако е от вид със семиклаустрално основаване, трябва да се предвиди възможност за предлагане на храна (малка арена свързана с ограничителя).

Ограничител-епруветка

Самотната царица се поставя в епруветката и входът/изходът се запушва с парче памук, което редовно се напоява с вода. Увива се със станиол, за да се осигури тъмнина на царицата. В зависимост от вида на царицата трябва да се предлага храна (мед и дребни насекоми).
Схема на ограничител-епруветка

Ограничител-клетка

Той се прави малко по-сложно, но пък в него мравката се чуваства по-добре. Отрязват се две равни по големина квадратни парчета стъкло (може долното да е просто нещо за основа, а горното да е прозрачна пластмаса). На размер около 5х5 см. Между тях се поставя пръстен от тоалетна хартия или памук с дебелина около 0,5 см (ако царицата е по-голяма или по-малка, съответно повече или по-малко). Посредата се сипва пръст с пясък (съотношение 1:1), но не плътно, а толкова, че царицата да може спокойно да копае вътре. Ограничителят се покрива с непрозрачен капак, за да се осигури тъмнина на царицата. Овлажнява се като се мокри памукът. В зависимост от вида на царицата трябва да се предлага храна (мед и дребни насекоми).

Ограничител Lasius sp.
Ограничител с Lasius sp. царица с яйца.

Ограничител Formica sp.
Oграничител с Formica (Serviformica) sp. царица с какавиди.