Видове мравеферми (ферми за мравки)


Мравефермата е мястото, в което се държат мравките в домашни условия. Трябва да е така направена, че да се хареса на мравките, т.е. да направят гнездо в нея и да се чувстват добре, а в същото време да могат да се наблюдават и по възможност да е естетически издържана. Има няколко типа мравеферми, които могат да се комбинират за оптималност.
Нe всички видове мравки могат да се отглеждат във всички видове мравеферми. Проверете кой вид мравеферма е най-подходяш за избрания вид мравки преди строежа на мравефермата!!!

Класическа мравеферма

Най-популярната мравеферма. Тя представлява нещо като тънка кутия с 2 стъклени стени. Пълни се със смес от пръст и пясък и мравките се пускат вътре. Задължително трябва да е свързана с арена.
 • Предимства:Това е естествената среда на мравките. Може да се наблюдава как те сами копаят тунели и камери.
 • Недостатъци:Прави се сравнително трудно. Трудно се съчетава с арена. Трудно се овлажнява.

Мравеферма от Ytong

Прави се от парче Ytong, в което се издълбават тунели и камери и се покрива със стъкло*. Задължително е да е свързана с арена.
 • Предимства-Лесно и ефикасно овлажняване. Идеално наблюдение над живота на мравките.
 • Недостатъци-Трудно за изработка. Мравките не могат сами да определят формата и големината на тунелите и камерите. Не е подходяща за дребните видове мравки.

Гипсова мравеферма

Гипсът се излива върху негатив. Оставя се да изсъхне и се покрива със стъкло*. Задължително е да е свързана с арена.
 • Предимства-Лесно овлажняване. Идеално наблюдение над живота на мравките. Лесно модифициране. Може да се направи във всички форми и размери.
 • Недостатъци-Мравките не могат сами да определят формата на гнездото. При по-усилено напояване ерозира. Сравнително трудна изработка.

Терариум

Наполовина пълен с пръст аквариум, в който мравките копаят и се разхождат свободно.
 • Предимства-Най-много се доближава до естествената среда на живот на мравките. Най-добър на външен вид.
 • Недостатъци-Трудна и скъпа изработка. Животът вътре в колонията не може да се наблюдава. Трудно се овлажнява. Заема много място.

Дървесен тип

В корк или фазер се издълбават тунели и се покрива със стъкло*. Нужна е арена.
 • Предимства-Подходящ за мравки дендробионти (обитаващи мъртви или живи дървета).
 • Недостатъци-Специфичен тип за някои видове мравки.

Смесен тип

Всевъзможна смесица от всички горепосочени видове.
 • Предимства-Мравките сами ще си изберат какво искат.
 • Недостатъци-Съоръжението става сложно, скъпо и трудно за изработка и поддръжка, заема много място.
*Стъклото може да се замени от прозрачна пластмаса (предимства:по лесно се закрепя, недостатъци:надрасква се по-лесно).