Yassi


NEW GAME

(едва-започната alpha-версия от 2003та година за Internet Explorer 5...)

Yassi Biospheres

Яси живее в пост-апокалиптичен свят в близкото бъдеще на Земята, където след инцидент (?), война или бедствие/катаклизъм, атмосферата на Земята не става вече за дишане. Това е било предвидено не много време преди фаталния край и на не много места по света са успяли да изградят работещи затворени мини-биосфери (като Biosphere 2), като известно количество от тях не са могли да се балансират и са загинали. Останалата част от света (включително животни и растения) са мъртви.

Фракции

Има оцелели различни народи и различни фракции от тях. Заради изолираността на тези общества, те са тръгнали по различни пътища на развитие. Има такива, които живеят в баланс с мини-биосферата и нямат големи амбиции. Има такива, които се опитват да уголемят биосферата си с крайна цел да успеят да възстановят атмосферата на Земята (начинът, по който искат да го постигнат зависи от вида на "замърсяване"). Има и такива, които са военно настроени.

Вариант за апокалипсис

В огромни ГМО-царевични насаждения се появяват паразитен некротрофичен вид лишеи, които след употребата на силни пестициди стават все по-резистентни и се приспособяват към все повече растения. Размножават се чрез миниатюрни спори, които се разнасят бързо и на всякъде от вятъра. В следствие в сравнително кратко време (няколко години) унищожават голяма част от растителността на Земята. Концентрацията на въглероден диоксид се повишава и въздухът става токсичен за дишане за хора. Температурите се покачват, водата се окислява.

Биосфери

Повечето биосфери представляват огромни стъклени/пластмасови (важно прозрачни) изолирани "парници" (като Biosphere 2). Някои, обаче, особено на военните фракции са метални или подземни или подводни. Там живеят без слънчева светлина, а само с изкуствена (или в мрак?). Източникът на енергия на всички е регенеративна енергия (слънчева, геотермална, вятърна), на някои ВЕЦ или АЕЦ (които са извън биосферите и са с ограничен достъп). Яси живее в биосфера наречена Патупия :)

Стратегии

Запазването на баланса на веществата (най-вече дишаем въздух и храна/вода) се осъществява по различни начини, избрани от различните фракции. Някои са избрали "духовен" път на развитие и са се концентрирали към основното, необходимо за преживяване, минимирайки употребата на енергия и материали за други цели. Те поддържат баланса чрез ниска консумация. Други са високотехнологични и напредничави (те се стремят да възобновят атмосферата на Земята) и по-експанзивни. Трети са агресивните, които плячкосват, нападат, ограбват и изнудват ("Данък Биосфера"?).

Copyright © 2004-2022 Yassen Dobrev. All rights reserved.